Waarde broeders en zusters,

De heilige vastenmaand Ramadan nadert zo zoetjes aan haar einde, en op het eind van de vastenmaand vieren we Ied-ul-Fitr. Het Ied-ul-Fitr wordt gevierd op de eerste dag na de maand Ramadan van de islamitische kalender. Het markeert het einde van de Ramadan. Dit geeft aan dat de moslims een periode van vasten verbreken en daarmee tevens goede gewoonten en spiritualiteit hebben aangeleerd.

Moslims zijn erg blij als het Ied (feest) dag is, een dag na een maand van vasten, hetgeen als een heilige plicht is voorgeschreven. In deze maand ondergaan moslims een staat van zuiverheid en geestelijke vooruitgang met de genade en de vergeving van Allah. Over enkele dagen zullen wij Ied-ul-Fitr vieren en op deze dag van blijdschap markeren wij de gelegenheid, die we in deze heilige maand hebben gehad om via gebeden dichter bij Allah te komen.

Ied-Ul-Fitr wordt niet alleen door moslims gevierd, maar ook door alle bevolkingsgroepen ongeacht hun geloofsovertuiging. Door het Ied-ul-Fitr feest gezamenlijk te vieren wordt ook de natievorming bevorderd. Wat ook bij velen niet bekend is, is dat de Islam expliciet eenheid en broederschap aanbeveelt met andersgelovigen. Het feest waarin moslims hun vastenmaand beëindigen heeft dus een universeel karakter.

Gedurende de heilige maand Ramadan heeft Allah ons een uitstekende gelegenheid geschonken om te vasten, te bidden en Zijn genoegen en nabijheid te zoeken. In de vastenmaand geven moslims in hoge mate aandacht aan hun verlangen tot spiritualiteit en devotie. Het is dus een maand van materiële- en immateriële onthouding. Het belangrijkste doel van het vasten is om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf, onze omgeving en onze Schepper.

Zelfbeheersing, volledige overgave aan Allah, het verstevigen van de onderlinge band met familie, vrienden, buren en de gemeenschap zijn tevens van belang. Uit de vastenmaand leert de gelovige dat hij/zij steeds een beter mens moet worden. Het is de bedoeling dat men steeds meer in vrede en harmonie gaat leven met zichzelf, met de Schepper en met de medemensen.

We moeten elkaar aansporen waarheid en geduld te betrachten. Gedurende deze maand hebben moslims overal, vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang, zich onthouden van spijs, drank en al het overige dat niet toegestaan is tijdens het vasten. Terwijl we onze nabijheid tot Allah vieren, dienen we ons voor te nemen vastberaden te zijn om in ons resterend leven dichtbij Hem te blijven.

Dit moet een standvastigheid zijn om onze gebeden voort te zetten, en de bevelen van Allah te gehoorzamen, die Hij ons heeft voorgeschreven via de Heilige Koran. Slechts het in acht nemen van deze plichten, die ons zijn opgelegd, zullen de band van nabijheid verder versterken, die tussen Allah en ons is ontstaan. De enige beloning waarnaar we dienen te streven, is het verkrijgen van Allah’s tevredenheid.

Als wij de tijd, die aan ons is toebedeeld, goed benutten zullen wij niet alleen het doel van ons bestaan bereiken, maar ook het ware en steeds terugkerende geluk en de ware geest van Ied-ul- Fitr ervaren. Laten we bidden en besluiten om onze inspanningen te continueren.

De regulatieve en spirituele onderricht van Ramadan zoals innerlijke reflectie, zelfbeheersing, het verstevigen van de onderlinge relatie, en het verrichten van goede daden, hebben een universele waarde en zijn van eminent belang voor de ontwikkeling van onze natie. De grondbeginselen die gepaard gaan met ramadan, zoals respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid, moeten in de samenleving van Suriname de basis vormen voor de ontwikkeling van ons land.

De bede van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is, dat Allah ons allen een succes- en betekenisvol leven moge schenken. De Partij bidt tot de Almachtige Allah dat Hij ons mag ondersteunen in het verrichten van onze goede daden, opdat zij welvaart en welzijn voor het volk kan realiseren. De VHP wenst de totale natie, in het bijzonder onze moslim broeders en zusters een gezegende Ied-ul- Fitr toe.

Ied Mubarak.

Namens de VHP,

voorzitter Ch.Santokhi

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.