Sedert 2007, is het Comité Belangenbehartiging Commewijne-Oost (CBCO) bezig met het behartigen van de belangen van haar bewoners. Het is dan ook niet de eerste keer dat wij berichten plaatsen in de pers omtrent de gang van zaken, de problematiek en de voortgang en stagnatie in de uitvoering van de projecten ter verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners.

In het kort ging het om de ontwatering van het gebied, de werkgelegenheid, de grondzaken en veiligheid. Herhaaldelijk hebben we gesprekken gevoerd met de heer Wongso en de heer Abdul van LVV Commewijne. De toenmalige minister van LVV had reeds de opdracht tot de uitvoering van de ontwateringswerkzaamheden, hetwelk slechts gedeeltelijk is uitgevoerd en ook nog niet voldoet aan de eisen. Het probleem van wateroverlast in het gebied bestaat dus nog steeds. De landbouwers aldaar lijden nog steeds verliezen hierdoor en hun gezondheidssituatie is nog steeds in gevaar.

Ook de kwaliteit van de grond neemt af door te lang stilstaand water (zuurgraad). Naar het zeggen van die zelfde heer Abdul van LVV zou in april 2012 daadwerkelijk worden begonnen met de werkzaamheden. Het CBCO heeft de bewoners toen hierover breedvoerig ingelicht en hun medewerking gevraagd toegang te verlenen aan het team en de graafmachines. Tot op heden is er geen activiteit te bespeuren….

Tijdens de verkiezingen is beloofd de lopende grondzaken van de bewoners van Commewijne-Oost af te wikkelen. Zij die al jaren wonen al dan niet zonder bereidverklaring of grondtitel, zouden worden geholpen. Hierna zouden zij een eventueel micro project via de bank kunnen laten financieren om zo in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Het oplossen van dit grondprobleem zou tevens de gedeeltelijke oplossing kunnen zijn van het werkgelegenheidsvraagstuk in Commewijne-Oost.

Toch zien wij dat de overheid niet terugkomt op haar gedane beloftes tijdens de verkiezingscampagne van 2010.

We moeten de regering wel meegeven dat op het gebied van de veiligheid wel wat is gescoord. Een politiepost te Stolkertsijver. Maar het kan wel beter, omdat veiligheid belangrijk is en niet alleen beperkt blijft tot een posthuis maar ook in het veld merkbaar zou moeten zijn.

Onze President D.D. Bouterse die zelf zijn roots heeft in Commewijne heeft in een toespraak aangehaald dat men in Suriname meer zou moeten investeren in menselijk kapitaal. Naar aanleiding van deze stelling heeft de voorzitter van het CBCO de heer C. Landus, een gesprek gehad met de President en minister Ramon Abrahams van OW&V. De uitkomst van dit gesprek was de opdracht tot inventarisatie van de problematiek tezamen met een zekere heer Gopie. Die zou naar het gebied komen om met het CBCO een dag in te plannen.

Het is bij een telefoontje gebleven, daarna is nooit meer wat vernomen van de heer Gopie. Het CBCO heeft dit teruggekoppeld aan de President en tot op heden is het stil gebleven omtrent deze zaak. Zelfs de volksvertegenwoordiging is hiervan op de hoogte gesteld en ook daar is nooit op gereageerd. Gaat men zo om met onze medeburgers?

Wij hebben vaker aangegeven over te zullen gaan tot de orde van de dag als er geen beweging komt in deze zaken. De tijd hiervoor is nu rijp omdat wij merken dat er laconiek wordt omgegaan met de belangen van de Surinaamse burger.

Namens het CBCO (Commitee Belangenbehartiging Commewijne Oost).

De voorzitter C.A. Landus

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.