Ik heb al eerder gememoreerd dat als de heer Desi Bouterse president kan worden van Suriname, dan kan iedereen dat. Ook Ronny Brunswijk wil nu in 2015 een gooi doen naar het presidentschap. En wellicht lukt hem dat ook! Waarom niet? Somohardjo is al onder Venetiaan (de vorige president) voorzitter geweest van het hoogste college van staat: De Nationale Assemblée (DNA). We hebben toen gezien welke perikelen dit teweeg heeft gebracht!

Zoals bekend, bestaat de huidige coalitie voornamelijk uit lieden die diverse veroordelingen op hun naam hebben staan. Door sommige personen die geen of weinig moraal hebben, wordt bijna alles met veel getheoretiseer en ander gezwam goedgepraat ten gunste van deze coalitie. Ook de aanname van de laatste Amnestiewet. Zelfs door hen die beweren dat ze gelovig zijn! Maar goed dat hoeven we niet meer zo serieus te nemen na de laatste bekendmakingen van de vele uitspattingen in de Rooms-katholieke kerk.

Uiteraard wordt dit handelen van deze politieke populisten, opponenten en of opportunisten door anderen als een afleidingsmanoeuvre en of afweermechanisme ervaren zoals dit terecht gesignaleerd wordt in de psychologische wetenschappen. Een fascinerende vraag blijft hoe het mogelijk is dat landgenoten zo ongezond kunnen denken en handelen, en tevens zover in hun ethiek kunnen dalen. Hoeveel liefde hebben ze nog over voor hun land? Maar dat zullen deze groep landgenoten nooit logisch onderbouwd kunnen verklaren, vermoed ik. Een andere vraag is of ze wel het vermogen daartoe hebben.

De Nieuw Front Combinatie (NF)

Behalve dat een raisonneur zo af en toe allerlei – opportunistische en ongefundeerde kritiek vanuit de NF (VHP) levert op de huidige coalitie – gebeurt er werkelijk niets opzienbarends vanuit deze combinatie om de Megacombinatie te bewerken. En wel zodanig dat er toekomstgerichte plannen worden gemaakt die lotsverbetering voor het volk op elk gebied inhouden. Is dat echt zo moeilijk? Het volk wil een eerlijk verhaal horen, en geen toekomstmuziek zonder inhoud. Zo worden er congressen georganiseerd betreffende de Diaspora en Vision 2030. Waarbij zelfs de handen worden geschud van verdachten die eigenlijk achter slot en grendel hadden moeten zitten. En nota bene door een voorzitter van een politieke partij die een hoge politiefunctionaris is geweest en tevens minister van Justitie en Politie. Ben ik echt de enige die dit niet begrijpt?

Voorts merken we dat deze voorzitter zich weer heeft omringd door de Arya Samaadjie-groepering voornamelijk uit de omgeving van Lelydorp (zijn woonomgeving) die bekend staan als de “kakelende intellectuelen en industriëlen”. Sommigen uit deze groep zijn ook niet van onbesproken gedrag. Het waren ook deze lieden die een zeer onsmakelijke campagne hebben gevoerd met frauduleuze momenten op internet toen peilingen ten gunste van de huidige ondervoorzitter van de VHP Randjietsing (Sanatenie) werden gehackt.

Santokhi bevond zich toen in het buitenland, en werd alsnog de derde Arya-Samaadjie voorzitter van de VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) volgens traditie op een rij. De lieden van de “kakelende intellectuelen en industriëlen” stonden eerst op de lijst van de Vernieuwingsbeweging, en niet op de consensuslijst van de VHP waarvan later Santokhi voorzitter werd.

De eerder voorgedragen voorzitter vanuit het bestuur de huidige fractievoorzitter van de NF de heer Randjietsing werd zodoende niet gekozen tot voorzitter van de VHP. Kennelijk heeft de heer Randjietsing de zeer verraderlijke druk en chantage in zijn partij niet aangekund. Sommigen vinden deze gang van zaken normaal omdat niet naar de religieuze achtergrond van een kandidaat gekeken moet worden. Ook belangrijke democratische principes mogen overboord worden gegooid. Deze visie heeft de VHP echter vele gangen naar de rechtbank gekost en haar imago al behoorlijk geschaad! Tevens moet het natuurlijk ook geen opzien baren dat juist lieden van een bepaalde religieuze groepering zich weer rondom de voorzitter hebben verenigd. Nu moet goed gekeken worden in hoeverre de macht in deze politieke partij zich door de jaren heen zich niet zodanig heeft georganiseerd dat het schier onmogelijk wordt gemaakt dat een kandidaat van een andere religieuze groepering voorzitter wordt van de VHP.

Zo moet bijvoorbeeld ook een christen of een moslim voorzitter kunnen worden van deze partij Daar moet echt niet te moeilijk over worden gedaan in deze moderne tijd om niet beticht te worden van discriminatie! De levensbeschouwing (religie) speelt nog een heel belangrijke rol in Suriname. Juist om die reden! Zeker in de hindostaansse gemeenschap die vooralsnog de voornaamste achterban van de VHP vormt.

Ik ben heel blij dat vele prominenten van de andere politieke partijen uit de NF de VHP-conferentie Vision 2030 niet massaal hebben bezocht. Santokhi schijnt een goed gesprek gehad te hebben met de president, en over politieke zaken is niet gesproken, meldde hij.

Samenwerking VHP met de NDP en of ABOP

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de militairen flink opgehitst door de VHP om de toen aan de macht zijnde NPK-regering (Nationale Partij-Combinatie) ten val te brengen. Uiteindelijk resulteerde dit in de staatsgreep van 1980. Door de VHP werden er behoorlijk wat hand-en-spandiensten verleend aan de militairen. Hoe lafhartig ik dit vind, zal ik maar niet beschrijven. Sommige toppers uit deze politieke partij werden zelfs minister onder Bouterse’s gruwelbewind, en kregen ook belangrijke ambtelijke functies. De ommekeer kwam toen de militairen de macht niet overdroegen en of deelden met de VHP. Er werden tegencoups beraamd, en ook werden er in die tijd veel politieofficieren vernederd en of beledigd.

Ongeveer eenzelfde scenario zien wij nu weer vanuit de VHP opduiken. Er wordt heel veel kritiek geleverd op de huidige coalitie. Hoewel ik deze kritiek nog mild vind als ik deze vergelijk met die uit de jaren tachtig. Tegelijkertijd zien wij dat de VHP de deur wagenwijd openhoudt voor samenwerking met de NDP. Wellicht ook andere partijen die personen met strafrechtelijke vonnissen als voorzitter van hun partij hebben gekozen.

De vraag is nu: “Houdt de VHP de NF voor de gek of misschien ook zichzelf? Want hoe kun je over natievorming in NF-verband praten en tegelijkertijd de eventuele samenwerking met de NDP en of de ABOP niet uitsluiten? Wellicht moet de volgende conferentie van de VHP gaan over welk recht van bestaan deze politieke partij nog heeft. Ook een conferentie over de samenwerking met eventuele politieke partners na 2015 zou deze partij sieren, en aan de kiezers duidelijkheid verschaffen. Maar de allerbelangrijkste conferentie die het wetenschappelijk bureau van de VHP – die ook hier met een uiterst dubieuze voorzitter opgescheept zit – zou moeten voorbereiden: “Hoe gaan wij verder in NF-verband”.

Dat Brunswijk nu president wil worden is legitiem omdat hij de taal van het volk spreekt. Ook al klinkt dit populistisch. Spreken Rusland en Santokhi en al de andere Frontpartners ook de taal van het volk en zijn ze oprecht bezig met elkaar? De VHP kan niet van twee wallen eten anders valt het zelf tussen wal en schip. Wij willen nu graag duidelijkheid hebben van de coördinator van de NF anders moet hij deze zeer belangrijke functie onmiddellijk neerleggen, en wellicht in een later stadium ook het voorzitterschap van de VHP omdat het een gegeven is dat deze partij in de huidige context transparant moet zijn zodat niet nog meer kiezers deze partij verlaten, en deze partij gedoemd is te vergaan zoals dat met vele politieke partijen is gebeurd met een dubieuze leiding en onduidelijke toekomst. Of Romeo Bravo president wordt, moeten we nog zien.

Het wordt in ieder geval hoog tijd dat er bij alle Frontpartners een andere wind gaat waaien, in het bijzonder bij de VHP die een brede volkspartij is, en in zeer mindere mate een partij van intellectuelen en industriëlen.

Robby Roeplall

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.