Voor de waarde broeders en zusters in de Islam, begint de heilige vastenmaand ramadan omstreeks 20 juli 2012. De komst van de ramadan is een van de grote gunsten die Allah schenkt aan de moslimdienaar, omdat de ramadan tot de goede gelegenheden behoort waarin de poorten van het Paradijs worden geopend. Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de Islam. Het is een verplichting voor iedereen die daartoe in staat is.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en uit dankbaarheid naar Allah toe, voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen overal op de wereld. De ramadan is een maand van bezinning en inkeer. Het is de maand waarin moslims zich vanaf de dageraad tot zonsondergang onthouden van eten, drinken en van geslachtsgemeenschap.

Het vasten is een doeltreffende onderrichting in de beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.

Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper. Als een moslim vast voelt hij zich één met alle andere moslims. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren.

Het belangrijkste doel van het vasten is om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf, onze omgeving en onze Schepper. Door weg te blijven van slechte handelingen, beantwoorden wij aan het belangrijkste doel van het vasten en komen wij steeds dichter bij de staat van vrede en harmonie.

De ramadan is er op gericht op zuivering in alle opzichten, ook lichamelijk en geestelijk. Het lichaam komt tot rust. Geestelijk is het een periode waarin de mens de kans heeft om stil te staan bij de spirituele kant van het leven en dichterbij het doel van het leven en de Schepper te komen. In de vastenmaand is de moskee de plaats waar men tot rust en bezinning komt.

De heilige vastenmaand ramadan is een speciale maand, in deze maand zijn de mensen erg tolerant, vrijgevig, inschikkelijk en vriendelijk. De maand Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen, en de woede in toom te houden en vergevingsgezind te zijn. Door middel van het vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Als je vast doe je dit uit oprechte liefde voor Allah en de mens die de Schepper lief heeft, weet dat dit echte liefde is.

We dienen deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken en te zien, waar onze zwakheden liggen. We dienen dan ijverig te trachten deze zwakheden af te zonderen door Allah te vragen om Zijn vergeving en bescherming. We dienen ook te bidden om Allah’s nabijheid te verwerven, en ook nadat de ramadan voorbij is, onze nabijheid tot Allah te behouden met constante inzet.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een beroep op niet-moslims, om alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel, namelijk het vasten. De partij voelt en toont verbondenheid met de moslimgemeenschap.

De partij is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, en daarom maakt dit een zeer diepe indruk op de partij. Aan alle moslim broeders en zusters worden kracht, wijsheid en zegen toegewenst, gedurende de vasten periode. Tot slot wenst de VHP de samenleving maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap, een gezegende ramadan toe.

De VHP,

Voorzitter Ch. Santokhi

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.