Greed Rules!

Avaritia

Avaritia, de Latijnse benaming voor hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen, met name als door het bezit van een van deze je een ander hetzelfde bezit ontzegt. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping en diefstal. Zij ontstaan door geweld, manipulatie of de autoriteit van de zondaar.( bron: Wikipedia)

Volgens Paus Gregorius 1 behoort Hebzucht tot een van de zeven hoofdzonden, deze man zou zich in zijn graf omdraaien als hij tot de ontdekking kwam dat het verworden is tot een deugd die luidkeels wordt gepromoot. Wanneer je niet streeft naar (onmetelijke) rijkdom of macht wordt je neergezet als een linkse idealist of excentriekeling.

De God Mammon is in eer hersteld en het Mammonisme is de nieuwe religie.

Laat u niet misleiden door de belijders van het Mammonisme, ze beweren een andere religie aan te hangen, een die naastenliefde, vrijgevigheid, empathie en bescheidenheid hoog in het vaandel heeft. Ze zullen dus een beroep doen op uw naastenliefde, u vragen vrijgevig te zijn naar hen toe. Ze zullen u voorhouden dat geld niet gelukkig maakt en u hen(met veel geld) met medelijden moet bezien en ook dringen ze erop aan dat u bescheiden dient te zijn en niet hetzelfde moet nastreven als hen.

Enkele kenmerken van de Mammonisten zijn hun schaamteloosheid en het feit dat ze over lijken gaan, het verwerven van aardse goederen en macht is aan alles ondergeschikt. Het is nogal eenvoudig een Mammonist te herkennen.

Neem bijvoorbeeld de VVD’ers, zonder met de ogen te knipperen eisen ze stopzetting van ontwikkelingshulp aan hen die door welke omstandigheid dan ook door de hongerdood worden bedreigd. Het zal u bekend zijn dat ze nu moord en brand schreeuwen omdat ze meer zorg premie moeten betalen. Zie hoe egoïstisch ze zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de directeuren van multinationals die ondanks miljarden winst toch mensen brodeloos maken met als argument dat de winst is tegengevallen. Een bedrijf in België heeft aangekondigd 950 mensen te zullen ontslaan waaronder mensen met 30 dienstjaren, als compensatie zal men 250 jonge mensen (goedkoper) in dienst nemen.

Een ander voorbeeld van een Mammonist is de penningmeester van de kanker stichting in Nederland die anderhalf miljoen van de donaties in eigen zak heeft gestopt. U merkt het, de belijders van het Mammonisme zijn genadeloos, ze ontzien niemand.

Vele van U zullen bij het lezen van dit stuk waarschijnlijk denken dat het een ver van hun bed show is, u vergist zich!

Lees terug en kijk naar de kenmerken van een Mammonist, mocht u geen belijder zijn van dit geloof kijk dan om u heen. Het wemelt van de Mammonisten in Suriname, denk aan de bandieten, rovers, moordenaars, vakbondsleiders, politici, aannemers, drugsdealers etc.

Mijn verontschuldiging als ik u angst heb aangejaagd. Ja! Het is geen aangename ervaring te ontdekken dat u Mammonisten hebt onder uw familie, vrienden en kennissen. U dacht wellicht dat het alleen figuren waren als Somohardjo, Sheilendre Girjasing, Brunswijk, Bouterse, Amzand Abdoel, Jogi, Hooghart ,etc.

Bovengenoemde figuren zie ik als predikers/voorgangers van het Mammonisme, ze zullen hun aanhangers waarschijnlijk de opdracht geven mij te bekritiseren en in een kwaad daglicht te stellen. Of zullen deze handlangers zoals Naipal, Bharat, Robles en Geen Dictatuur(van Genderen) mij doodzwijgen in de hoop u te doen vergeten welk geloof ze belijden?

Wees Alert! Onderschat de macht van het Mammonisme en de Mammonisten niet, ze zijn constant bezig ons te verleiden. Ook ik droom soms van het hebben van miljoenen, ik word transpirerend wakker, wetende dat Mammon mijn dromen heeft geïnfecteerd met zijn dogma. Zal de volgende stap zijn het beroven van mijn medemens, het beliegen van mijn vrienden en familie, het betreden van de zakenwereld, de politiek en/of het vakbondswezen?

In paniek begin ik met het reciteren van mijn Mantra:

“Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world

You, you may say

I’m a dreamer, but I’m not the only one

I hope some day you’ll join us

And the world will live as one”

Uit: Imagine van John Lennon

Het is een harde strijd die ik voer. Please help me!

“I am not a teacher but an awakener” Robert Frost.

A. Engelhart / alfonsius@yahoo.com of engelhartama@gmail.com

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.