Beste minister,

Middels dit schrijven wens ik mijn ernstige ongenoegen kenbaar te maken over het cliëntonvriendelijk gedrag dat het gros van de baliemedewerkers verbonden aan een CBB-kantoor etaleert. Een fout maken kan iedereen overkomen, als er dan een excuus komt wordt dit met de glimlach aanvaard. Spijtig genoeg kan het personeel achter de balie dit niet. Integendeel er wordt geïnduceerd dát je moeilijk bent!

Mooier nog, je wordt beticht in gebreke te zijn gebleven, terwijl desbetreffende persoon vanwege nalatigheid en of opzet, hetzij onbewust en of bewust, een stuk niet heeft doorgeleid voor verdere afhandeling. Van mij werd een maand terug verwacht/geëist het stuk zelf te bezorgen bij het hoofdkantoor. Ik informeer u minister dat ik bijkans een jaar bezig ben met het CBB om mijn paspoort in orde te krijgen. In eerste instantie kon het hoofdkantoor het stuk niet vinden, vanwege afwezigheid van persoon x. Uiteindelijk bleek dat het stuk gestuurd was naar het wijkkantoor waar ik ben ingeschreven. Wij zijn dan al maanden verder.

Ik mocht over twee weken het paspoort afhalen bij het wijkkantoor, deelde de medewerker van Centraal Bureau voor Burgerzaken mij mede. Vanwege nare ervaringen ga ik niet over twee weken, maar een maand daarna. Daar aangekomen, wordt mij doodleuk medegedeeld dat ik mij moet verstaan met het hoofdkantoor, omdat zij geen stuk van mij hebben ontvangen. Ik begeef mij dezelfde dag naar het hoofdkantoor en vertel het verhaal voor de zoveelste keer. In mijn aanwezigheid belt de medewerker van het hoofdkantoor met diens collega en geeft nadere instructies. Die luidde als volgt: “Stuurt u het stuk met de eerstvolgende post mee”. De medewerker belt af en informeert mij om over twee weken het paspoort op te halen bij mijn wijkkantoor. De persoon voegt er nog aan toe: “Uw stuk ligt al de hele tijd daar, maar men zocht verkeerd”.

Beste minister, ik herhaal: wij maken allemaal fouten en moeten bereid zijn om die fouten te corrigeren en elkaar te vergeven. Ik vervolg: een maand daarna, om precies te zijn dinsdag 9 april 2013, begeef ik mij met tegenzin naar het wijkkantoor om mijn paspoort op te halen. Let wel: ik ga bewust niet over twee weken, maar geef de mensen de ruimte om zaken in orde te maken. Ik ga dus over een maand.

Ik overhandig de baliemedewerker mijn kwitantie. Die wordt in ontvangst genomen. De medewerker komt terug en zegt doodleuk: “Uw stuk is nog niet afgehandeld”.

Minister, ‘I kot’ mi i’ no fen’ brudu’, zouden de ouderen onder ons zeggen.

Ik haal diep adem en gelukkig lukt het mij om kalm te blijven. Ik vraag aan de medewerker hoe het komt dat het stuk nog steeds hier ligt, terwijl het hoofdkantoor maanden terug heeft aangegeven het stuk met de eerstvolgende post mee te sturen. Aan mij werd botweg door een andere medewerker gezegd: “Mevrouw u weigert het stuk zelf te brengen naar het hoofdkantoor”. Ik wijs de persoon er meteen op dat het niet mijn taak is om stukken persoonlijk te brengen naar het hoofdkantoor. Ik ben niet in dienst van het CBB. Het is een gunst van de burger aan het CBB indien die besluit dat te doen.

Ik ben er overigens van op de hoogte dat wekelijks op de woensdag er post wordt opgestuurd. Als de burger eventueel haast heeft met een bepaald stuk, kan die in overeenstemming met het baliepersoneel besluiten om dat persoonlijk in te dienen bij het hoofdkantoor.

Ik vraag vervolgens naar het hoofd van de afdeling, die mij overigens correct heeft ontvangen en aangehoord. Het hoofd informeert bij diens personeel wat het probleem is. Na afgebeld te hebben, werd ik gevraagd om een pasfoto te brengen. Dit omdat de procedure van aanvraag zo lang terug is geweest.

Beste minister, u begrijpt dat ik dit onacceptabel vind. Ik wil niet moeilijk doen om het moeilijk willen doen, maar buiten mijn schuld om moet ik gaan uitgeven (maak niet uit hoe klein het bedrag is) en wel vanwege nalatigheid en opzet van enkelen. Het gaat bij mij om principes en regels en ons houden aan die regels. Het gaat bij mij om het correct behandelen van cliënten. Klantvriendelijkheid is jammer genoeg zoek bij de meeste overheidskantoren. De goede natuurlijk niet te na gesproken.

Maar het komt te veel voor dat burgers onnodig worden gedupeerd, zonder er bij stil te staan wat voor irritatie men bezorgt en dat men zelf schade aanricht. Stelt u eens voor dat het om een persoon met een beperking ging of een senioren burger. U zult ervan op de hoogte zijn dat velen verlof moeten opnemen als zij naar een CBB-kantoor moeten. Dan nog keren zij vaak ontevreden huiswaarts. Is dit de manier waarop wij met elkaar moeten omgaan? Wij veroorzaken onnodig veel leed! Er is in het verleden heel veel hierover geklaagd, maar waarschijnlijk is men zich in de klantonvriendelijke wijze van werken gaan berusten. Onvriendelijkheid lijkt een voorwaarde om daar te mogen werken.

Ik besluit met dit advies: urgente trainingen in communicatietechnieken en klantvriendelijkheid voor CBB-baliemedewerkers en overige dienstverlenende afdelingen binnen de overheid.

Met vriendelijke groeten,

Sheila Mijnals

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.