De berichtgeving in de media over de moord van afgelopen donderdag op de onfortuinlijke Charlene Mertowirijo door Rishi G., de vader van haar kind van inmiddels drie jaar oud, heeft bij mij en ongetwijfeld bij vele anderen ernstige verontrusting gewekt en nog groter argwaan jegens het Korps Politie Suriname (KPS), die in deze casus een groot aantal steken heeft laten vallen.

Want ik durf met zekerheid te stellen dat met adequaat optreden van het KPS Charlene nog in leven was en dat Rishi niet in de gevangenis zat, maar onder psychiatrische behandeling was.

Zo wordt nu met een tranentrekkend verhaal geprobeerd de ‘arme’ Rishi in bescherming te nemen tegen zijn buitenvrouw Charlene, die hem inmiddels van zijn eigen familie had vervreemd, een nieuwe lover had en het door Rishi gebouwde huis had verkocht, zodat deze laatste nu ook nog zijn verstand kwijt is. Dat levert dan krantenkoppen op als: “Schutter was getraumatiseerde ‘lover’”! Och, denk je dan, de man kon er niets aan doen.

Natuurlijk, er zijn verzachtende omstandigheden aan te voeren voor zijn daad, maar het Korps Politie Suriname moet ongetwijfeld als hoofdschuldige in de beklaagdenbank staan. Duidelijk zijn de volgende zaken:

• Het KPS heeft de Belagingswet niet nageleefd.

• Toen een aantal weken geleden Charlene en haar nieuwe vriend werden bedreigd en Charlene werd gestoken, heeft het KPS na aangifte geen actie ondernomen: Rishi werd niet aangehouden wegens het aanbrengen van lichamelijk letsel, en zijn geweer –waarmee hij nu zijn moord heeft gepleegd– mocht hij, nota bene psychiatrisch patiënt, behouden “omdat hij een vergunning had”.

Want nogmaals, ik durf met zekerheid te stellen dat met adequaat optreden van het KPS Charlene nog in leven was en dat Rishi niet in de gevangenis zat, maar onder psychiatrische behandeling was. Quod erat demonstrandum.

Joshua Taytelbaum

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.