In onze Surinaamse rechtstaat pretenderen we over een onafhankelijke rechtssysteem te beschikken, de zgn.. “trias politica” die de scheiding der machten regelt. Het ultieme doel van dit systeem is dat de macht in het land niet in één hand terechtkomt die deze misbruikt voor andere, vaak politieke doelen.

De rechtstaat – ook wel aangeduid als “the rule of law” – is er om de vrijheid van ons allemaal, onze menselijke waardigheid te beschermen, door ieders gebondenheid aan het recht. Het recente opvallend langdurige proces tegen de politicus Surindre Mungra doet echter wederom de vraag rijzen of de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van onze rechters institutioneel diep genoeg geworteld is om niet zomaar onderuit te worden gehaald.

Te weinig wordt n.l. beseft hoe zuinig wij moeten zijn op de onafhankelijkheid van onze rechtspraak. Niet de “publieke opinie of mening van groeperingen” waarborgt eerlijke rechtspraak, maar het afgewogen oordeel van een groep wijze volwassenen die niet uit hun functie ontzet kunnen worden, noch door de politieke machthebbers, noch door het volk. Hierbij moeten we onszelf misschien ook direct afvragen of hierin eigenlijk niet de oorzaak ligt van het probleem.

Het geval van de politicus Surindre Mungra, is er één welke qua aard en zwaarte in geen enkele verhouding staat met zelfs vele gevallen van brute verkrachtingen, roofmoord en doodslag waarbij de veronderstelde verdachten binnen relatief korte tijd in vrijheid hun verdere proces mogen afwachten. Ondanks de wazige gronden en vele dubieuze verklaringen van het zogenaamde slachtoffer welke door de verdediging op sublieme wijze zijn weerlegd, duurt zijn voorarrest thans bijkans een recordperiode van een jaar, wat in de wandelgangen als een buitengewoon onbegrijpelijke unicum wordt beschouwd.

In dezelfde wandelgangen doen echter geruchten de ronde dat andere argumenten dan het toegerekende feit zelf en de druk vanuit bepaalde, (politieke) invloedrijken een rol spelen. Ook aan het mogelijke gezichtsverlies van een manipuleerbare OM die hem eerst heeft afgeschilderd als een “bruut monster”- wat thans slechts een hypothese met zwakke onderbouwing blijkt – dient voorbij te worden gegaan. Zie daar de beproeving van de rechterlijke integriteit !

De verwachte onafhankelijke uitspraak in deze zaak in de komende periode wordt daarom voor het geloof in de rechtstaat van groot belang geacht, tenzij ze “voor de zoveelste keer ” wordt uitgesteld omdat de rechter wederom verhinderd is. In ieder geval is het van groot belang dat deze kwestie op de voet wordt gevolgd. Vooral de media als vierde macht in het land moet een vergrootglas plaatsen boven de werkwijze van de rechterlijke macht. Het deed mij daarom erg goed toen ik vorige week van een aantal journalisten vernam dat ze deze zaak nu nauwlettend in de gaten gaan houden. Ook bij sommigen van hen rijzen er nu al grote vraagtekens.

De advocaat

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.