Terwijl ik van een wel verdiende vakantiedag genoot tijdens het zomercarnaval in Rotterdam, werd ik geïnformeerd over een professor die in Suriname zijn visie etaleerde aangaande het 8 decemberproces. Tijdens de vlucht naar huis kon ik de hand leggen op de Ware Tijd van zaterdag 28 juli waarin het relaas van de professor is verwoord.

Nadat ik de inhoud gelezen had begreep ik niet waarom de informant zo enthousiast was over de uitspraken van de professor, vooral wanneer hij zijn visie als een oplossing presenteert waarbij Suriname een streep onder deze zaak zou kunnen trekken.

Omdat toeval niet bestaat, begreep ik waarom ik diezelfde ochtend een boekwerk ontving van een patriot in Nederland Dr. Grep als geschenk voor mijn kort verblijf. Door dit boek “Blufpoker” geschreven door de hoogleraar internationaal Strafrecht aan de Universiteit van Utrecht professor Geert-Jan Knoops tevens een gezaghebbende topadvocaat in het internationaal Strafrecht, begreep ik nog meer hoe het juridisch spel wordt gespeeld in de wereld dus op internationaal niveau .

In dit verband is het interessant te verwijzen naar een kanttekening van deze hoogleraar internationaal Strafrecht. Citaat: “Wij denken dat we in ons maatschappelijk leven worden beschermd door het recht. Maar een blik achter de coulissen van het wereldtoneel leert ons dat er maar een regisseur is: de politiek”. Daarom kan ik mij gedeeltelijk verenigen met de zienswijze van professor Hendrik Kaptein.

Hoewel hij gelijk heeft dat de basisvoorwaarden die het strafrecht stelt om te kunnen komen tot een veroordeling van verdachten, het wettig en overtuigend bewijs zijn en dat die ontbreken, is het thans niet meer relevant omdat de politiek reeds heeft gesproken.

Sedert de politiek in Suriname gesproken heeft, is het opvallend van hoeveel kanten nieuwe inzichten worden aangedragen. Er is nu geen weg terug de politiek heeft reeds met een Amnestiewet het primaat bepaald. De krijgsraad zal met inachtneming van deze wet tot een uitspraak moeten komen. De discussie die wederom nieuw leven wordt ingeblazen brengt ons verder van huis.

Daarom is de visie van de rechtsgeleerde filosoof Hendrik Kaptein om het voorbeeld van Noorwegen te volgen rijkelijk laat. Hoe prettig zou het zijn als hij tot deze inzichten was gekomen bij de aanvang van het proces twaalf jaren terug. Dan had hij Suriname een dienst kunnen bewijzen, want wij waren dan gevrijwaard van al die zinloze discussies over democratie en rechtsstaat. Ook waren wij bespaard gebleven van vele inspanningen en financiële offers.

De titel in de krant “Vrijspraak Bouterse Decembermoorden” is niet dubbelhartig maar objectief en formeel juist van de hoogleraar Kaptein. De advocaat Spong die afgeeft op Kaptein hanteert deze zelfde stelling om zijn cliënten vrij te krijgen. Maar alles heeft te maken met waar je staat en hoe je er tegen aan kijkt.

Eugene van der San

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.