Terugblik: Over de Hindostaanse Immigratie  vanaf 05 juni 1873 is er in de afgelopen jaren veel gepubliceerd. Nochtans is het dienstig de lezer eraan te herinneren, dat deze bevolkingsgroep Hindostanen  in Suriname ontstond gaandeweg de periode van immigratie  tot 1916 van de vrije immigratie  tot 1940 toen de contouren van een bevolkingsgroep van Hindostaanse Surinamers manifest werden.

De immigranten namen hun cultuur en godsdienst mee maar gaandeweg de immigratieperiode ook vele soorten zaden, medicinale planten, fruitgewassen en specerijen uit India.  Ongetwijfeld is dit een enorme verrijking van de latere Surinaamse cultuur geweest. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat de hindostanen baanbrekend werk hebben verricht om een aantal bestaande plantages vanaf 1873 in stand te houden, maar ook voor de aanleg van nieuwe plantages over een groot deel van de  jonge kustvlakte van zwampen en mampieren, beplanten met rijst, suikerriet, katoen, bananen, koffie en cacao.

U begrijpt dat hun werk niet ophield na 5 jaren contractarbeid. De bizarre  woon- en werkomstandigheden verschilden niet veel van de omstandigheden  tijdens de slavernij. Ook vreselijke  vernederingen, bloedige mishandelingen en vermoorde van contractarbeiders  door koloniale plantage-eigenaren kwam wel vaker voor. Bewijzen liggen er. Maar zelfs toen de tijden veranderden, was er nog steeds geen electriciteit.

Drinkwater of water om te wassen en  te koken kwam uit de regenwaterton of uit de waterput. Kinderen van immigranten van de  tweede generatie en een deel van de derde generatie hebben het moeten doen  met studeren  onder de kokolampoe (petroleumlantaarn) en zonder leidingwater. Maar repeterende klaagzangen van achtergesteldheid en eisen stellen en of chanteren was er niet. Het was doorbijten en volharden. Heel knap dat de  kleinkinderen  van  de  Hindostanen  onder moeilijke omstandigheden toch heel goede studieprestaties konden leveren. Belangrijk is dat in de Hindostaanse cultuur ( waarin normen en vooral hoge waarden die uit de hindoe- en moslimreligie worden geput ) een stabiel en goedlopend gezin aan de basis staat van de verdere  maatschappelijke ontwikkeling van ieder gezinslid.

Het verloop van de rest van de ontwikkelingen kennen we allemaal, maar ontkennen de grote spaarzaamheid en de noeste landbouwarbeid in de velden niet, waarbij vrije dagen  en/ of langdurig uitslapen niet mogelijk werd. Want ook de koe  moet op tijd gemolken worden en de kinderen  klaargemaakt worden om naar school te gaan. Beide ouders waren toen zeer druk en dat bezig zijn om de kinderen goede opvoeding en vorming te geven. Laten we daarbij toch wat langer stilstaan en overdenken. Ouders  van toen tot 1975  hebben echt  zware slagen geïncasseerd en hebben stilzwijgend  enorm geofferd.

De geleidelijke integratie is  overwegend op eigen kracht geweest en zonder dagelijkse hulp van journalisten en politici, zoals tegenwoordig opvalt bij het  snelle integratieproces van andere groepen. De Hindostanen hebben zich terecht verzet tegen de eens zo geforceerde integratie of  assimilatie ( waarmee biologische rasvermenging werd beoogd, bijv. met de film ‘Wan Pipel’. Maar de bevolkingsgroepen hadden over en weer de nodige reserves in die fase wat niet onlogisch en onbegrijpelijk was. De bijdrage aan de natievorming  in Suriname door Hindostanen is heel groot (geweest ).

De klachten: Die zijn er, indien eerlijk beschouwd en niet  gebagatelliseerd of ontkend. Als andere etnische groepen eindelijk ontdekten   dat er niks kwaad schuilt in behoud en  cultiveren van eigen cultuur, wat  was het eens zo dringend om ongeoorloofde sociale druk op uitgerekend de hindostaanse  gemeenschap uit te oefenen om hun identiteit of cultuurgebondenheid of taal op te geven, omdat zulks de  nationale eenwording in de weg zou staan? ( advies:  niet  gaan eten, drinken en feesten bij de hindostaan, als u toch etnisch bevooroordeeld bent of haat koestert). Laten we erkennen zoals vaker gehoord is, dat de hindostanen de meest gastvrije bevolkingsgroep zijn in Suriname, zelfs mee doet aan de kerstviering, met kerstverlichting,  kerstkaarten enz . Leuk om kerstkaartjes te ontvangen? Maar waar is de vriendschappelijke  of fatsoenlijke wederkerigheid  van anderen op hindostaanse hoogtijdagen ?

Toch werden de hindostanen beschuldigd de creolen  naar de slavernij te zullen brengen, stond in een interview met een creoolse voorman in een editie van een maandblad in 2004. Wat is er daarvan waar gebleken?  Niets! Dat was puur gevaarlijk gif planten in de harten van de creolen. Hopelijk dat de creolen dat  nu eens beseffen, dat daarmee de zaak van  harmonie niet gediend is. Dat moeten we begrijpen dat eenheid  dan niet zal komen, als we de natie zelf helpen scheuren. Dat men het nodig vond om nieuwe chinezen  toe te laten tot Suriname in de handel  om de vermeende economische macht  van de Hindostaanse handelaren te breken. Wie liepen er met zulke gedachten rond?  Waar is de  ‘economische  macht’ ooit gebleken? Een actie tegen onze  eigen Srananmans of zijn ze dat niet ?  Maar wel daarmee tegelijk  een reden gecreëerd om die handelsmacht aan de  zwaar bevoordeelde Chinezen te kunnen geven? Intriest ! Dat is de gevaarlijke etnische politiek die sommige politici hebben gevoerd.

Al enige tijd lezen we verslagen in de kranten over klachten dat  de nieuwe chinezen een economische machtsfactor dreigen te worden in het binnenland. Maar over de  van allerhande producten en artikelen  echt uitpuilende  supermarkten en bouwmaterialenwinkels mogen we geen kritiek meer leveren en hen een kans geven, heeft   Jenny Simons, kort nadat zij voorzitter van DNA werd, betoogd. Anno heden staat de klacht levensgroot overeind dat de Hindostaanse klacht of kritiek of geringe samenzijn al te snel als etnisch wordt uitgelegd of gekwalificeerd. In vrijwel alles zou de Hindostaan etnisch zijn werd de  welbekende vinger nagewezen.

Uiting geven aan onbehagen mag blijkbaar niet wat de eenheid in het land nooit ten goede kan komen. Andere groepen die zwaar etnische of hokjesgebonden lijn volgen, worden wel ontzien en die mogen dus wel. (Benieuwd of deze regering  o.l.v. president Bouterse daar een einde aan kan brengen en geen struisvogelpolitiek  zal bedrijven.  Oud-president Venetiaan wilde dat probleem niet goed aanhoren laat staan helpen oplossen.

Bezinning: De hedendaagse jonge Hindostanen sluiten niet gemakkelijk een compromis  en zullen zich niet laten marginaliseren /laten wegdrukken in een hoekje door anderen. Want wie dat  marginaliseren  toch poogt,  zij het via de microfoon of via de krant, kan door een een negatieve etnische motief gedreven zijn bijv.  etnische haat  en zal juridisch worden aangesproken. Anders krijgen we nooit een sterkere natie.  Indien de chinees het liefst op eigen muziektonen danst en niet op de muziek van een ander, mag de hindostaan niet etnisch verweten worden vaak voor zijn eigen muziek te kiezen hoewel  we  o.a. Trafassi of  merengue zeker zeer welkom heten. Laten  we daarvoor wijs begrip opbrengen en niet anders.

De Hindostaanse gemeenschap wordt erop gewezen dat het geen ook meegesleurd wordt in slechte lifestyle  van onregelmatig en veel (vettig) eten en te weinig beweging. Hoge prijs zal daarvoor betaald worden als we daar niets aan doen. Dat de  tieners en jongeren ook laten merken minder geduld  en minder respect voor ouderen ( goede deugden !) te kunnen opbrengen, dat de sociaalbewogenheid minder wordt omdat onze jongeren zo druk zijn. Slechte invloeden van buiten  op gedrag en karakter zijn besmettelijk en moeten radicaal worden afgewezen. Jonge ouders gerekend tot 45-50 jaar zullen standvastiger leiding moeten geven aan het gezin en hameren op goede  deugden, normen en waarden. De bestedingsdrang van  veel van onze jongeren is groot  door de aanlokkelijkheid van de luxe handel waaronder heel Suriname gebukt gaat en het geld je ook uit de zak wordt geklopt.

Biedt dan gedegen weerstand tegen allerhande verleidingen die u in armoede en meer ellende kunnen storten. We zullen moeten werken  naar meer onderlinge eenheid. Doen we dat niet dat zal  men ons naar een ondergeschikte positie drukken zoals eerder aangehaald met die kwestie breken van de economische macht van de hindostanen. Een  daadwerkelijke rechtvaardige verdeling van beschikbare banen, grondtoewijzingen, woning toewijzing  anderen kansen moet mogelijk worden.  Daar letten  we scherp op, want dat laat te wensen over. Ook onder de onze hindostanen zijn er  een groot aantal kansarmen, minderbedeelden, woningzoekenden en andere sociale noden. Jonge  pas getrouwde stellen  gedijen niet goed meer in joint families waarin in tegenstelling tot vroeger al snel spanningsvelden ontstaan.

Willen we de realiteit  van de noden ontkennen of maskeren opdat donaties niet de kant van  hulpbehoevende Hindostaanse burgers  en organisaties opgaan? Dus de donaties en ondersteuningen  van Rosebel Goldmines, Staatsolie, Telesur, eventueel Assuria en Self reliance enz moeten niet overwegend in een bepaalde richting worden gedreven.  Daarbij gaan we uit van de realiteit in Suriname en hopen zeer innig  op rechtvaardig bestuur en een harmonieuzere samenleving. Dat laatste is evenwel een collectieve verantwoordelijkheid hoewel elk staatshoofd ook hoofdverantwoordelijk is. Per slot van rekening moeten we naar een gezonde  toekomst met meer harmonie en eenheid, heeft  president  Bouterse gezegd.Laten we dan hopen dat hij  (daarbij ondersteund door de voorzitter van het parlement) geen partijpolitiek met deze kwestie zal bedrijven of etnische voorkeuren zal laten prevaleren.

Alle Surinamers in Suriname  en Nederland  maar de Hindostaanse gemeenschap in het bijzonder,  hartelijk gefeliciteerd met 139 jaar  Hindostaanse Immigratie.

Drs. Maltie B. Jagnanan
(Cult. antropoloog / Ned.)

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.