Om een scheve ontwikkeling tussen mannen en vrouwen te voorkomen, is het van belang dat er evenveel aandacht wordt besteed aan zowel de man (vader) als de vrouw (moeder). Om gendergelijkheid te bereiken is het belangrijk dat de focus niet alleen gelegd wordt op de vrouw, maar dat de mannen en jongens in het proces betrokken worden.

Dit gegeven is meerdere malen benadrukt op diverse wereld conferenties zoals de Fourth World Conference on Women in 1995 en de jaarlijkse sessie van de Commission on the Status of Women.

Gendergelijkheid verwijst naar het bereiken van gelijke rechten, verantwoordelijkheden, en kansen voor mannen en vrouwen, niet alleen in de samenleving, maar ook in het gezin.

Dit uitgangspunt wordt benadrukt in het Ontwikkelingsplan 2012- 2016, waarin wordt aangegeven dat zowel aan de man als de vrouw, dezelfde waardering gegeven moet worden voor de verschillende rollen en het verschillend werk dat zij doen. De betrokkenheid van een man (vader) in het gezin kan heel wat voordelen opleveren niet alleen voor het kind of de moeder (vrouw), maar voor de samenleving in haar geheel.

Zo krijgt de vrouw meer kansen om deel te nemen in het ontwikkelingsproces, de zonen zullen genderbewuster zijn, en er vindt minder geweld binnen gezinnen plaats, noem maar op.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken, met als werkarm het Nationaal Bureau Genderbeleid, dat verantwoordelijk is voor het genderbeleid, heeft gemeend om in het kader van Vaderdag, stil te staan bij de rol van vaders in het gezin en de bijdrage die deze rol zou kunnen leveren aan het bereiken van gendergelijkheid.

Wanneer we om ons heen kijken, merken we de laatste jaren, dat vaders zich meer zijn gaan bewegen in de opvoeding van hun kinderen. Met kinderen naar een kinderfeestje gaan, kinderen naar zwemles brengen en gezamenlijk activiteiten uitvoeren behoren tegenwoordig ook tot het leefpatroon van vaders.

De aanwezigheid en de betrokkenheid van een vader in het leven/ bij de opvoeding  van een kind, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind.

Het is van belang dat vaders deze rol al vroeg in het leven van een kind vervullen en deze blijven vervullen in de rest van het leven van het kind. In vergelijking met moeders spelen vaders veel meer met hun kinderen. De moeders stoppen meer tijd in de zorgactiviteiten  (het voeden en verschonen van de kinderen).

Verder kunnen vaders hun kinderen direct of indirect beinvloeden. Bij de indirecte beinvloeding gaat het meer om de manier hoe de vader omgaat met de moeder bijvoorbeeld gaat hij lief met haar om, is hij tevreden met zijn baan. De directe beinvloeding uit zich meer in zijn houding en gedrag tegenover het kind, en wat voor boodschappen hij het kind geeft.

Een voorbeeld, een zoon die in zijn opvoeding ziet dat zijn vader ook de afwas doet of betrokken wordt bij het koken, zal in zijn latere leven dit gedrag ook etaleren.

Een vader heeft niet alleen invloed op de interactie met zijn kind, maar ook de interactie tussen moeder en kind. Een vader, die meer communiceert met de moeder, zal dat ook meer doen met zijn kinderen. Hieruit blijkt dus dat de beinvloeding van vaders op de gezinseigenschappen ook een belangrijke rol speelt.

Ook de relatie tussen de ouders is belangrijk. Een vader die gelukkig is in zijn relatie, zal op een andere manier omgaan met zijn kind. Hij zal meer met het kind spelen en veel leukere dingen doen, dan een vader die zich minder gelukkig voelt.

Een vader is vervolgens ook belangrijk in het leven van een kind voor de hechting. Het gaat hier om de band die de vader met het kind opbouwt. Een vader die vaker speelt met zijn kind, leuke dingen doet met zijn kind, verhaaltjes leest voor zijn kind, vaker communiceert met zijn kind, betrokken is in het leven van zijn kind, heeft een hechtere band met zijn kind. De band die een kind specifiek met de vader heeft, heeft in het verdere leven van een kind, ook gevolgen. Deze gevolgen kunnen invloed hebben op de relaties die het kind zal hebben als hij/ zij volwassen wordt of ook in de romantiek.  Alsook de manier hoe het kind later zal omgaan met zijn/ haar leeftijdsgenoten.

De opgewondenheid van een kind wanneer een vader van het werk of van buiten komt, geeft een teken aan van een veilige hechting tussen vader en kind. Deze mate van afhankelijkheid en enthousiasme is afhankelijk van de betrokkenheid van de vader in de opvoeding, zijn geduld en de intensiteit van het spelen en de mate van begrip voor het welzijn van het kind.

Binnen het gezin is het daarom van belang om niet alleen geld, maar ook zorg en macht te herverdelen: meer betrokkenheid van mannen bij het gezin en meer betrokkenheid van vrouwen op andere gebieden zoals de arbeidsmarkt, besluitvorming.

Een vader is voor een kind heel erg belangrijk. Hij beinvloedt de ontwikkeling van het kind door zijn karakter en houding, de kwaliteit van de relatie met zijn partner en de mate waarin het kind gehecht is aan zijn of haar vader.

Het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG). (Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.