Meer dan 30 jaren staat de 10.22 seconden die Sammy Monsels in juni 1982 op de 100 m liep als het officiële Surinaams record. Dit record staat vermeld op tenminste drie officiële lijsten van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) en wel “de nationale Surinaamse atletiek records”, “De ontwikkeling van de Surinaamse atletiek records” en “De absolute Surinaamse atletiek records”.

Op 16 Maart 2013  liep de atleet Ifrish Alberg 10.31 seconden in Charlotte (VS) en plotseling wordt hij aangemerkt als de nieuwe Surinaamse recordhouder op de 100 m. Wanneer echter vragen over dit record worden gesteld, meent de voorzitter van de SAB naar Sammy Monsels te moeten verwijzen “omdat hij het beter zal weten” om op deze wijze deze zaak af te handelen.

Deze afhandeling is zeer amateuristisch en zelfs kinderachtig en waarschijnlijk schijnt men de impact van het ontstane probleem niet door te hebben.

Impact

Wanneer werkelijk de tijd van Ifrish Alberg het nieuwe Surinaams record is dan houdt dit in dat:

-   langer dan 30 jaren een onjuiste  tijd (10.22 seconden) in de recordboeken heeft gestaan. Hoe was dat mogelijk en hoe komt het dat het niet eerder werd geconstateerd?

-    alle recordlijsten van de Surinaamse Atletiek Bond onbetrouwbaar zijn geworden.

-  nagegaan moet worden of tussen 1982 en 2013 een andere atleet geen tijd tussen 10.22 sec en 10.31 seconden heeft gelopen, maar die tijd werd nooit als record erkend, omdat de onjuiste 10.22 seconden al die tijd in de recordboeken van de SAB heeft gestaan.

Wat te doen?

De Surinaamse Atletiek Bond zal op een professionele en deskundige  manier dit probleem moeten oplossen, anders zal men  geesten oproepen die men niet zal weten te bezweren. Men zal Sammy Monsels een officiële brief moeten sturen en vragen wat op 4 juni 1982 in Den Haag is gebeurd. Sammy zal dan officieel (en niet via een telefoontje) moeten aangeven welke tijd hij toen liep en onder welke omstandigheden dat gebeurde.

De SAB zal verder de Koninklijke Nederlandse Atletiek Bond (KNAU) officieel moeten aanschrijven en vragen of men nog informatie heeft over de atletiek wedstrijden die op 4 juni 1982 te Den Haag waren georganiseerd. Ten slotte zal men moeten nagaan of tussen 1982 en 2013 een andere Surinaamse atleet geen scherpere tijd op zijn naam heeft staan dan die van Alberg, namelijk 10.32 seconden. Zolang dat niet is gebeurd, staat nog steeds die 10.22 seconden van Sammy Monsels als het officiële Surinaams 100 m record.

Ricky W. Stutgard M.Sc.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.