Ricardo S. kreeg gisteren een celstraf opgelegd van 7 maanden voor het in brand steken van een bankstel van zijn moeder op 16 december 2013. Als er niet kordaat was opgetreden, kon een deel van de woning zijn afgebrand. Ricardo S. heeft spijt betuigd.

De veroordeelde was die bewuste dag op bezoek bij zijn moeder. Hij wenste iets met haar te bespreken toen een neef zich ongevraagd in het gesprek mengde. Dit mondde uit in een woordenwisseling. Zijn neef haalde een mes tevoorschijn.

Ricardo deed zijn beklag bij zijn moeder, maar kreeg geen reactie. Dit maakte hem heel kwaad en stak hij het bankstel in brand. De vlammen laaiden hoog op en vatte de muur op een gegeven moment vlam. Een broer van Ricardo en een neefje doofden zo gauw zij konden het vuur uit.

De dader geeft eerlijk toe dit feit te hebben gepleegd maar zegt uit wraak te hebben gehandeld. Familieleden hebben verklaard dar Ricardo onder begeleiding is van een psychiater. Als hij zijn medicijnen niet op tijd inneemt, vertoont hij agressief gedrag. Zijn advocaat, meester Sang A Jong, vroeg daarom om een milde straf en verdere begeleiding. Vanaf de dood van zijn vader gaat Ricardo achteruit.

De officier van justitie eiste een celstraf van tien maanden waarvan twee voorwaardelijk. De kantonrechter legde hem echter een celstraf op van 7 maanden onvoorwaardelijk. Volgens de rechter heeft Ricardo bewust gehandeld. Hij heeft zelf toegegeven zijn beklag te hebben gedaan bij zijn moeder. Dit maakt het volgens de rechter duidelijk dat hij in staat is om helder te denken. Als advies kreeg de veroordeelde mee te gaan werken aan zijn agressief gedrag.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.