Loonsverhoging toegekend door de regering noodzaakt een 13-tal ministeries om een suppletoire begroting voor het jaar 2013 in te dienen. Het besluit tot toekenning van een loonsverhoging aan ambtenaren werd genomen bij missive van de Raad van Ministers, d.d. 4 december 2012. In een aantal van de conceptwetten, die dienen om de suppletoire begroting in te dienen, staat overigens per [...]

Lees verder: 13 ministeries genoodzaakt tot indiening suppletoire begroting Oorzaak: loonsverhoging ambtenaren 2012 Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.